Nu är det slut

För 31 år sedan gick jag ut högstadiet på Norrtullsskolan i Åmål. Det var en härlig dag som skulle firas ordentligt. Dagen till ära hade jag till och med lånat faderns kostym i en härligt ljusblå färg.

Det var skönt att lämna högstadiet – en tid full av hormoner och rollsökande. Det är inte en tid jag ser tillbaka på med någon större glädje egentligen. Visserligen fanns det många härliga kamrater och det skedde en del roliga saker, men själva skolarbetet var inget vidare. På gymnasiet var det helt annorlunda – en bra tid i det avseendet.

Idag har så den nästa generationen, här representerad av dottern, klarat av att ta sig igenom denna passus i livet. Jag gläds med henne och hoppas att gymnasiet för henne ska bli minst lika bra som det var för mig. Jag tror hon kommer överträffa mig med hästlängder, och så ska det väl vara? Det ska väl bli bättre för varje generation som tar sig framåt i tiden?

Så grattis kära Agnes! Hoppas du får en härlig skolavslutning och en härlig sommar. Det är du värd, och mycket mer där till. Utomordentligt suveränt jobbat!

Nu är det slut. Nu börjar något nytt.

Qt Cross compilation for ARM (on Ubuntu)

To build Qt for embedded Linux, you need to install a cross compiler on your system. I use Ubuntu 13.04 and did the following:

apt-get install g++-4.7-arm-linux-gnueabi gcc-4.7-arm-linux-gnueabi g++-arm-linux-gnueabi gcc-arm-linux-gnueabi

You also need to download the Qt package for embedded linux – http://qt-project.org/downloads

Extract the package:

cd /tmp ; tar zxf qt-everywhere-opensource-src-4.8.4.tar.gz

Then it is time to adapt the platform files so that the correct compiler is used. Edit qt-everywhere-opensource-src-4.8.4/mkspecs/qws/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf

Change the into the following values:

# modifications to g++.conf
QMAKE_CC = arm-linux-gnueabi-gcc
QMAKE_CXX = arm-linux-gnueabi-g++
QMAKE_LINK = arm-linux-gnueabi-g++
QMAKE_LINK_SHLIB = arm-linux-gnueabi-g++
# modifications to linux.conf
QMAKE_AR = arm-linux-gnueabi-ar cqs
QMAKE_OBJCOPY = arm-linux-gnueabi-objcopy
QMAKE_STRIP = arm-linux-gnueabi-strip
QMAKE_LIBS_THREAD += -lpthread -lrt -ldl

Then, it is time to configure Qt:

./configure -opensource -confirm-license -embedded -xplatform qws/linux-arm-gnueabi-g++ -nomake demos -nomake examples -little-endian -no-qt3support -no-cups -no-largefile -optimized-qmake -no-openssl -nomake tools -no-webkit -fast -no-gif -no-libmng -no-libtiff

Then, compile the code….

make

Then install the code

make install

Qemu, Qt, Buildroot

(Skrev detta pÃ¥ en tidigare blogg. Infon är användbar fortfarande sÃ¥ jag ”framporterar” texten :-))

1. Krav

 • Ubuntu 13.04
 • Buildroot – http://buildroot.uclibc.org/downloads/buildroot-2013.02-rc1.tar.bz2

2. Installera Ubuntupaket

 • apt-get install nfs-kernel-server
 • apt-get install qemu qemu-system qemu-system-arm qemu-keymaps qemu-user qemu-utils

3. NFS Server

 • mkdir /nfs-root
 • Add to /etc/exports: /nfs-root 127.0.0.1(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,insecure,anonuid=0,anongid=0)

4. myinit.sh – Add to <path>/nfs-root

#!/bin/sh
mount -t proc none /proc
mount -t sysfs none /sys
mount -t ramfs ramfs /dev
/sbin/mdev -s
/etc/init.d/rcS
export DISPLAY=:0
exec /bin/sh

5. qtapp.sh – Add to <path>/nfs-root

#!/bin/sh
export QWS_KEYBOARD=”TTY:/dev/tty1″
export QWS_DISPLAY=”LinuxFb:/dev/fb0:0″
export QWS_SIZE=”800×480″
/myApp -qws -keyboard &

6. myApp – Add to <path>/nfs-root (your Qt application)

7. Konfigurera buildroot

mkdir build ; cd build
wget http://buildroot.uclibc.org/downloads/buildroot-2013.02-rc1.tar.bz2 tar jxf buildroot-2013.02-rc1.tar.bz2
cd buildroot-2013.02-rc1
make menuconfig

Välj sedan följande att konfigurera följande:

 • Target arch -> ARM (little endian)
 • Target arch variant -> arm926t
 • Toolchain -> Type -> External toolchain
 • Toolchain -> Toolchain -> Sourcery Codebench ARM 2012.03
 • Toolchain -> Toolchain origin -> Toolchain to be downloaded and installed
 • Toolchain -> Enable MMU support
 • System Configuration -> /dev management -> (Static using device table)
 • System Configuration -> Init system -> Busybox
 • System Configuration -> Port to run a getty (ttyAMA0)
 • Package Selection for target -> Busybox (1.21.x)
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> directfb (select all)
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Approve free license
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Gui Module
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> DBus Module
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> XML Module
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Freetype2 (Qt freetype2)
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> JPEG (Qt bundled)
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> PNG (Qt bundled)
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> zlib (Qt zlib)
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Graphics drivers -> Linux Framebuffer
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Graphics drivers -> Qt Virtual Framebuffer
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Graphics drivers -> directFB
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Mouse drivers -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Keyboard drivers -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> Qt -> Script Module
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> X.org -> X11R7 Servers -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> X.org -> X11R7 Libraries -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> X.org -> X11R7 Libraries -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> X.org -> X11R7 Applications -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> X.org -> X11R7 Protocols -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> X.org -> X11R7 Applications -> select all
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> xterm
 • Package Selection for target -> Graphic libraries -> xvkbd
 • Package Selection for target -> Filesystems and … -> select all
 • Package Selection for target -> Libraries -> Crypto -> libgcrypt
 • Package Selection for target -> Networking … -> dropbear
 • Filesystem images -> cpio
 • Filesystem images -> ext2
 • Filesystem images -> jffs2
 • Filesystem images -> romfs
 • Filesystem images -> squashfs
 • Filesystem images -> tar the root filesystem
 • Bootloaders -> U-Boot
 • Bootloaders -> U-Boot board name -> versatilepb
 • Bootloaders -> Custom Network Settings -> server ip -> 10.0.2.2
 • Bootloaders -> Custom Network Settings -> ip address -> 10.0.2.15
 • Bootloaders -> Custom Network Settings -> gateway ip -> 10.0.2.1
 • Bootloaders -> Custom Network Settings -> netmask -> 255.255.255.0
 • Bootloaders -> Custom Network Settings -> ethernet address -> 04:25:fe:ed:00:18
 • Kernel -> Linux Kernel -> Kernel version -> 3.7.6
 • Kernel -> Linux Kernel -> Kernel configuration -> Using a defconfig
 • Kernel -> Linux Kernel -> Defconfig name -> versatile
 • Kernel -> Linux Kernel -> Install kernel image to /boot in target


8. Bygg buildroot

make


9. Extrahera rootfs till nfs-monteringen

cd /nfs-root
tar xf build/buildroot-2013.02-rc1/output/images/rootfs.tar

10. Starta Qemu

qemu-system-arm -M versatilepb -kernel build/buildroot-2013.02-rc1/output/images/zImage -append ”nfsroot=10.0.2.2:/nfs-root rw ip=10.0.2.15::10.0.2.1:255.255.255.0 init=/myinit.sh console=ttyAMA0” -m 256 -serial stdio

11. Starta Qt-applikationen

./qtapp.sh

En handelsresandes…

Att veckopendla och vara borta från familjen i en ny främmande stad är både intressant och tröttsamt.

Till det intressanta hör att träffa nya människor, lära sig den nya stadens geografi och alla restauranger man kan gå på.
Men, även om att äta ute varje dag låter som en lyx, så är det en övergående känsla. Till slut vill man bara ha den där hemlagade rätten man gillar. Den behöver inte ens ha ”söndagsmiddagsnivå” – en enkel pastalåda duger fint. Eller varför inte pannkakor med äppelmos?

”Att ligga borta blir rena slavarbetet”, sa en av mina kollegor där jag nu jobbar. ”Man gör inget annat än arbetar”. Så är det nog – det blir långa dagar. Och när man sitter på tåget hem så är man som en av statisterna i ”Walking dead”. Helt slut.

Men, det är rätt kul ändå. Undrar hur länge man kan köra på. Länge skulle jag tro. Det viktigaste är ju att de där hemma orkar med. Det blir mycket logistik som ska lösas av hustrun. Hon är ju en mycket kapabel kvinna så det går, och kommer säkert att fortsätta gå bra framöver.

Och egentligen är ju veckopendlingen ett måste – finns det inga jobb på hemorten, då är det bara att röra på sig. Så har det alltid varit.